Съобщение от 08.08.2019 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 1324/ 11.07.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 941/2019 г., съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.320 на 08.08.2019 г.

Съобщение от 08.08.2019 г.:
  Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 1324/ 11.07.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 941/2019 г. 
Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.320 на 08.08.2019 г.