Съобщение от 30.09.2019 г.: Общински съвет Айтос обявява влезли в сила съдебни решения, а именно: Съдебно решение №14410/22.11.2018 г., постановено от Върховен административен съд на Република България по административно дело №6829/2017 г., ведно с Решение №711/20.04.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 136/2017 г.

Съдебните решения са обнародвани във в.”Народен приятел”, бр.330 на 30.09.2019 г.