Съобщение от 17.01.2020 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение №1715/ 18.10.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело №1194/2019 г. Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.357 на 17.01.2020 г.

Съобщение от 17.01.2020 г.:

Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение №1715/ 18.10.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело №1194/2019 г.   

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.357 на 17.01.2020 г.