Съобщение от 14.02.2020 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 45/ 10.01.2020 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2530/2019 г. Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.365 на 14.02.2020 г.

Съобщение от 14.02.2020 г.:

Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 45/ 10.01.2020 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2530/2019 г.  

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.365 на 14.02.2020 г.