Съобщение от 20.03.2020 г.: Общински съвет Айтос обявява влезли в законна сила съдебни решения №2155/ 12.12.2019 г., допълнено с решение №194/07.02.2020 г., постановени от Административен съд Бургас по административно дело № 1547/2019 г. Съдебните решения са обнародвани във в.”Народен приятел”, бр.375 на 20.03.2020 г.

Съобщение от 20.03.2020 г.:

Общински съвет Айтос обявява влезли в законна сила съдебни решения №2155/12.12.2019 г., допълнено с решение №194/07.02.2020 г., постановени от Административен съд Бургас по административно дело №1547/2019 г.  

Съдебните решения са обнародвани във в.”Народен приятел”, бр.375 на 20.03.2020 г.