Съобщение от 12.04.2021 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение №739/26.06.2020 г. по административно дело №379/2020 г., постановено от Административен съд Бургас и определение №3050/09.03.2021 г. по административно дело №9410/2020 г., постановено от Върховен административен съд на Р България.

Съобщение от 12.04.2021 г.:

Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение №739/26.06.2020 г. по административно дело №379/2020 г., постановено от Административен съд Бургас  и определение №3050/09.03.2021 г. по административно дело №9410/2020 г., постановено от Върховен административен съд на Р България.