Съобщение от 02.09.2022 г.: Общински съвет Айтос обявява влезли в законна сила съдебно решение №6269/ 24.06.2022 г. на Върховен административен съд на Р България по адм.дело №4019/2022 г. и съдебно решение №330/10.03.2022 г. на Административен съд Бургас по адм.дело № 2752/2021 г. Съдебните решения са обнародвани във в.”Народен приятел”, бр.574 на 02.09.2022 г.

Съобщение от 02.09.2022 г.:

Общински съвет Айтос обявява влезли в законна сила съдебно решение №6269/ 24.06.2022 г. на ВАС на РБ по адм.дело №4019/2022 г. и съдебно решение №330/10.03.2022 г. на Административен съд Бургас по адм.дело № 2752/2021 г.

Съдебните решения са обнародвани във в.”Народен приятел”, бр.574 на 02.09.2022 г.