Съобщение от 15.02.2017 г., относно Решение №1959/25.11.2016 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело №1551/2016 г.

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Айтос разгласява влязло в сила съдебно решение №1959/25.11.2016 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело №1551/2016 г.