Съобщение от 29.03.2018 г. относно Решение №115/29.01.2018 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 3059/2017 г.

Общински съвет Айтос обявява влазло в законна сила съдебно решение № 115/ 29.01.2018 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 3059/2017 г.

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.197 на 29.03.2018 г.