Съобщение от 20.02.2017 г., относно съдебно решение №14/06.01.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело №1683/2016 г.

Общински съвет Айтос обявява съдебно решение №14/06.01.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело №1683/2016 г.           

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.101 на 20.02.2017 г.