Съобщение от 24.07.2017 г., относно съдебно решение № 1123/ 20.06.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 504/2017 г.

Общински съвет Айтос обявява съдебно решение № 1123/ 20.06.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 504/2017 г.      

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.140 на 24.07.2017 г.