Съобщение от 31.08.2017 г., относно Съдебно решение №1395/20.07.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 1288/2017 г.

Общински съвет Айтос обявява съдебно решение № 1395/ 20.07.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 1288/2017 г.    

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.146 на 31.08.2017 г.