Съобщение от 18.12.2017 г., относно Съдебно решение № 1962/ 17.11.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2219/2017 г.

Общински съвет Айтос обявява съдебно решение № 1962/ 17.11.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2219/2017 г.    

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.172 на 18.12.2017 г.