Съобщение от 10.12.2018 г. : Съдебно решение №13928/14.11.2018 г., постановено от Върховен административен съд на Република България по административно дело №9110/2017 г., ведно с Решение №1087/16.06.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 654/2017 г.

Общински съвет Айтос обявява влезли в сила съдебни решения, а именно:

            Съдебно решение №13928/ 14.11.2018 г., постановено от Върховен административен съд на Република България по административно дело №9110/2017 г., ведно с Решение №1087/16.06.2017 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 654/2017 г.

            Съдебните решения са обнародвани във в.”Народен приятел”, бр.260 на 10.12.2018 г.