Съобщение за пчели

          В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че ще се проведат РЗ мероприятия, както следва:

          1. На 15.03,16.03,17.03 и 18.03.2016 от 06:00 до 11:00 часа в местностите: „Азмака”, „Карапелит” и „Българовски сърт П”, землище гр. Айтос, „Кираджика”, „Таш кюпрю”и „Дурфана”, землище с.Пирне, „Улуклии”, землище с.Караново, „Азмака”, землище с.Съдиево и имоти с № 004031 и №026087, землище с.Малка поляна ще се извърши третиране с наземна техника на рапица, пшеница и ечемик с препарати „Цитрин макс”, „Рапсин”, „Галера”, „Биатлон”, „Тангра супер”, „Секатор”, „Солигор”, „Лактофол”

          Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.