Съобщение за пчели

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че ще се проведат РЗ мероприятия, както следва:

На 17.03,18.03,19.03 и 20.03.2016 от 06:00 до 11:00 часа в местностите: „Стамбол сърта”, „Карамеше”, „Хаджи Бекир”, „Чеменлията”, „Меселим дере”, „Герена”, Пирненски бахчи” землище гр. Айтос ще се извърши третиране с наземна техника на пшеница, ечемик и рапица с препарати, „Агрия”, „Солигор”, „Скорпио”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.