Съобщение за пчели

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че ще се проведат РЗ мероприятия, както следва:

На 24.03,25.03,26.03 и 27.03.2016 от 06:00 до 11:00 часа в м.„Кара меше”, м. „Пирненски бахчи” и м. ”Чеменлията”, в землището на гр.Айтос ще се извърши третиране с наземна техника на пшеница, ечемик и рапица с препарати: „Агрия”,  „Солигор” и  „Скорпио”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.