Съобщение за пчели

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че на 26.03,27.03,28.03 и 29.03.2016 г. от 06:00 до 11:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника на рапица в м. „Кара меше”; м. „Стамбол сърта” и м. „Хаджибекир”, находящи се в землището на гр.Айтос с препарат „Тилмор”, „Ново фер” и „Протеус”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.