Съобщение за пчели

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че на 29.03.2016 г. от 06:30 до 10:30 часа ще се извърши третиране с наземна техника на череши, сливи и бадеми в м. „Бялата пръст”; м. „Пантата”; м. „Герена” и стопански двор – с.Лясково, находящи се в землището на с.Лясково с препарат „Фунгуран” и „Бордо микс 20 ВП”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.