Съобщение за пчели

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че на 21,22.23,24 и 25 май 2016г. от 06:00 до 11:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника на слънчоглед  в м. „Карапелит”, м. „Боаза”, м. „Улуклий” и м. „Азмака”, землище гр. Айтос, с препарати:

„Кориса”, „Еталфикс Про”, „Експрес” и „Тренд 90”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.