Съобщение за получаването на изборните материали

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В

СЕКЦИОНИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ЗА ОБЩИНА АЙТОС

 

СЪОБЩЕНИЕ

За получаването на изборните материали в предизборния ден – 08.06.2024г.

Получаването на изборните книжа и материали става от Председателите на СИК в Общината, след което се транспортират с полицейска охрана до местата на избирателните секции, където ги изчакват членовете на комисиите.

На място в избирателните секции се получават устройствата за машинно гласуване от представителите на „Сиела Норма“ /инсталират се/ и се изчаква охраната.

 

Получаването на материалите ще се осъществи по следния график:

 

09.45 ЧАСА

 

АЙТОС: 003, 010, 011, 012, 023, 024,  018 и 019.

 

10.15 ЧАСА

 

АЙТОС:004, 016, 017, 020, 021, 022, 025, 026, 029, 030 и 013, 051

 

10.30 ЧАСА

 

АЙТОС:001, 002, 005, 006 ,027, 028, 007, 008, 009, 014 и 015

 

11 ЧАСА

 

С.ПИРНЕ – 040, С.ЧУКАРКА – 043

 

11.30 ЧАСА

 

С.ПОЛЯНОВО - 042, С.КАРАГЕОРГИЕВО – 041 И 048, С.ТОПОЛИЦА – 046 И 050, С.ЧЕРНОГРАД – 44, С.РАКЛИНОВО – 045

 

12.00 ЧАСА

 

С.ПЕЩЕРСКО – 038, С.МЪГЛЕН – 036 И 049, С. ЧЕРНА МОГИЛА – 039

 

12.30 ЧАСА

 

С.КАРАНОВО – 034, С. МАЛКА ПОЛЯНА – 033, С. СЪДИЕВО – 035

 

 

14.00 ЧАСА

 

С.ЛЯСКОВО – 031, С.ЗЕТЬОВО- 032, С. ДРЯНКОВЕЦ – 037 И ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - 047

 

 

 

 

 

 

 

Снимки