Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 10, 11 и 12.05.2020г. от 18:00 до 10:00 часа, АГРОДАР БЪЛГАРИЯ ЕООД ще извърши третиране на слънчоглед срещу вредител: широколистни плевели на масиви както следва:

1.Карапелит Айтос - 150 дка, отстоящи на 5 км от землището на гр.Айтос.

2.Българовски сърт П Айтос - 420дка, отстоящи на 1 км от землището на гр.Айтос.

3.Крамеше Айтос - 450 дка., отстоящи на 5 км от землището на гр.Айтос.

Третирането ще се извърши с препаратите Питон, Пулсар и Пулсар плюс.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.