Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 18, 19 и 20.05.2020г. от 6:00  до 10:00 ч.  ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на слънчоглед: 420 дка в  м. „Стамбол сърта”, 540 дка в м. „Мангалята” и 500 дка в м. „Карнобатски път” землище гр.Айтос с препарати Маза, листна тор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.