Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 25.05, 26.05 и 27.05.2020г. от 6:00  до 10:00 ч.  ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на 500 дка десертни лозя в м.„Чеменлията”, 1000дка пшеница в м. „Пирненски бахчи”, 500 дка слънчоглед в м. „Карнобатски път” и 420дка слънчоглед в м. „Стамбол сърта“, находящи се в землището на гр.Айтос с препарати: Галъп супер 360, Маза 4 СЛ, Бор, Бриз 12.5 ЕК, Ориос 25 ЕВ .

2. На 26.05, 27.05 и 28.05.2020г. от 6:00  до 10:00 ч. ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на череши: 200 дка в м.„Лясковско шосе” и 650 дка в м. „Мангалята”, землище гр.Айтос с препарати Скор 250 ЕК и Протеус 110 ОД.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.