Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 07, 08 и 09.06.2020г. от 18:00 до 10:00 часа, ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на слънчоглед в масив Карапелит Айтос - 750 дка, отстоящи на 5 км от землища: гр.Айтос, с.Съдиево, с.Малка поляна и с.Краново.

Третирането ще се извърши с препаратите: Растежен регулатор Тимак Стартед, листен тор Грийн Актив.

 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.