Съобщение за пръскане

Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен за употреба срещу гъсениците на бялата американска пеперуда.

При неблагоприятни условия  пръскането ще се извърши в рамките на следващите три работни дни.

При констатиране на нападение от БАП можете да подавате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.