Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 06, 07и 08.11.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, „АГРОДАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще извърши третиране на рапица срещу рапична оса и широколистни и житни плевели в местност „Карапелит“- гр. Айтос - 1372 дка.

Третирането ще се извърши с препаратите Цитрин макс и Клеранда+Деш.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.