Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че на 17.11, 18.11 и 19.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос ще извърши третиране с наземна техника, както следва: 600 дка пшеница в м. „Алтън тарла”, 1400 дка пшеница в м. „Стамбол сърта“, 500 дка пшеница в м. „Чеменлията“,  500 дка пшеница в м. „Меселим дере“, 1100 дка пшеница в м. „Карнобатски път“, 540 дка пшеница в м. „Мангалята“, 700дка рапица в м. „Чеменлията“, 1450 дка рапица в м. „Кара меше“ и 680дка рапица в м. „Карнобатски път“, находящи се в землището на  гр. Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“, „Клеранда“ и „Сумицидин 5 ЕК.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.