Съобщение за пръскане

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че на 21.11, 22.11 и 23.11.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос ще извърши третиране с наземна техника, както следва: 490 дка пшеница в м. „Чеменлията”, 750 дка пшеница в м. „Меселим дере“, 1070 дка пшеница в м. „Карнобатски път“,  900дка пшеница в м. „Кара меше“, 540 дка пшеница в м. „Мангалята“ и 640 дка пшеница в м. „Алтън тарла“, находящи се в землището на  гр. Айтос с препаратите „Корида 75 ВГД“ и „Сумицидин 5 ЕК.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.