Съобщение: Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове от Община Айтос