Съобщение: ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС / ал. 18, т. 1-7/