Съобщение за провеждане на косултации по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Айтос