Съобщение за собствениците на домашни любимци

Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:

чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;

т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;

т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;

чл. 177, ал.1 Забранява се:

т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;

т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци

 

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъдат налагани административно-наказателни санкции.