СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ -27.05.2020 Г.

 

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 04.06, 05.06 и 06.06.2020г. от 19:00  до 09:00 ч.  Румяна Стоянова Войводова ще извърши третиране на 70 дка лук кромид (зрял) в м.„Алтън търла, землище гр.Айтос с препарати: Селект супер, Смерч 24 ЕК, Пикадор 20СЛ, Арметил С ВП и листна тор.

2. На 04.06, 05.06 и 06.06.2020г. от 19:30  до 09:00 ч. Боян Илиев Войводов ще извърши третиране на 35 дка лук кромид (зрял) в м.„Алтън търла”, землище гр.Айтос с препарати: Селект супер, Смерч 24 ЕК, Пикадор 20СЛ, Арметил С ВП и листна тор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки