Съветът даде карт бланш на кмета за реновиране на Спешната помощ

Кметът на Община Айтос Васил Едрев поиска от Общинския съвет спешно решение за промяна на собствеността на девет помещения с обща площ от 208 кв. м на първия етаж в сградата на поликлиниката, които се ползват от Спешна помощ - Айтос. Съветът да вземе решение собствеността да бъде променена от публична общинска в частна общинска и безвъзмездно да бъде прехвърлено правото на собственост на Центъра за спешна медицинска помощ - Бургас, респективно - на Министерство на здравеопазването, настоя градоначалникът.

Искането е във връзка с реализирането на инвестиционен проект на МЗ, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ, съгласно изискванията на медицинския стандарт. Задължителното изискване при реализиране на проекта е  помещенията, които ще бъдат обект на реконструкция и модернизация, да бъдат държавна собственост, научи НП.

Модернизацията и реновирането на Филиала за спешна медицинска помощ – Айтос е от изключително значение не само за населението и гостите на община Айтос, но и за жителите на съседните общини. Идеята за предоставянето на по-качествени, навременни и адекватни медицински грижи обедини съветниците и те с мнозинство дадоха карт бланш на възможността Айтос да се сдобие с реновирана Спешна помощ. От построяването на сградата на поликлиниката през 80-те години на м.в.,, основен ремонт не е правен, твърдят експертите.

В края на м. юли, Общинският съвет обяви за частна общинска собственост деветте помещения на "Спешна помощ", които са самостоятелни обекти, с обща площ 208 кв.м. в сградата общинска собственост, в която е настанен „Медицински център І” ЕООД-Айтос. Съветниците дадоха съгласие да бъде прехвърлено безвъзмездно правото на собственост на недвижимия имот на Центъра за спешна медицинска помощ-Бургас към Министерство на здравеопазването. Дарените самостоятелни обекти да бъдат използвани единствено и само за нуждите на Спешна медицинска помощ - Община Айтос, беше условиято, поставено от Съвета.

Кметът на Община Айтос беше упълномощен да предприеме необходимите действия в изпълнение на приетите решения  и да сключи   договор, в който да бъде добавена нова алинея, свързана с използването на имота.

Средствата са налични и до края на м. септември т.г. трябва да започне усвояването им, заяви пред съветниците кметът Васил Едрев.

НП

 

Снимки