Съветът реши: Община Айтос ще участва като член в СНЦ "Фонд за развитие на Летище Бургас"

На редовното си заседание на 28 март т.г., Общинският съвет в Айтос с мнозинство гласува докладната за участие на община Айтос като член на Сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Бургас“. Предложението до Община Айтос е от Община Поморие, подкрепят го не само морските, но и неморските общини в област Бургас.

В Заседателната зала въпросите по докладната бяха свързани с членския внос на общините. Предвижда се, той да е според броя на регистрираните жители по постоянен адрес, като за черноморските общини да е 2 лева на жител, а за останалите общини по 50 ст. Стана ясно, че предстоят разговори с министерствата на туризма и транспорта, и съобщенията за участие на държавата.

Голямата цел е подобряване на инвестиционната и бизнес среда и привличане на чуждестранни и местни инвеститори,  популяризиране на местното културно-историческо наследство, опазване на околната среда и паметниците на културата, развитие на икономическата и транспортната инфраструктура на региона.

Общинският съвет даде съгласие Община Айтос - неморска община, да участва като член в СНЦ "Фонд за развитие на Летище Бургас", с встъпителна и ежегодна имуществена вноска, в размер не по-малък от броя на населението на Община Айтос  по национална база данни, умножен по 0,50лв., дължима в срок до края на месец май на всяка календарна година.

Приет беше и уставът на Сдружението, за представител на Община Айтос пред Общото събрание на СНЦ "Фонд за развитие на Летище Бургас" беше избран кметът Васил Едрев.

Снимки