Сбогом на дупките - ремонтите са в ход!

От две години, в сезона на летните ремонти

на уличните, тротоарните настилки и общинската пътна мрежа, Община Айтос не просто запълва дупки по квадрат или два, а ги обединява в по-големи участъци от порядъка на 10, 15 или 20 кв. м. "Защото практиката показва, че така положена настилката, издържа в пъти повече години", обясни пред НП шефът на Дирекция "ТСУС" в Общинската администрация инж. Иван Биделев по повод започналите ремонтни дейности в община Айтос.

Стартът на ремонтите беше даден в началото на м. август.

Логично, първо питахме инж. Биделев за дупките, защото те са тема номер едно и в социалната мрежа и в междусъседските разговори. И защото с обяснимо нетърпението айтозлии и жителите на селата чакаха запълването им.

" В същото време в програмата са включени улици, които никога не са имали асфалт. Преди 20-30 години при тях е направено "долното строене на пътя", което означава полагане на различните фракции чакъл. Продължаваме да изпълняваме асфалтовата настилка и на такива улици. Основно, това са улиците над Автогарата в т.н. Маджур махле. Полагаме и изцяло нов асфалт, на места където има съществуващ асфалт, но той е изцяло компрометиран. Прави се на цели участъци, като под цял участък, разбираме мястото между две пресечки на дадена улица. В общи линии - това са видовете настилки, които изпълняваме през този сезон, включително и по населените места в общината", разказва инж. Биделев.

От най-натоварените улици в града,

традиционно започват ремонтите и тази година - тези, по които минават автобусите. Питаме Иван Биделев, защо всяка година на тези улици се правят кърпежи, а не се ремонтират основно веднъж завинаги. "От преди пет години Община Айтос има изработен проект за цялостен ремонт на този участък от уличната мрежа. Кандидатствахме с този проект, но останахме първи под чертата. А за да бъде изцяло решен проблемът, са необходими доста средства. Има много къщи, които са съседни на тези улици, и на които приземните етажи са с прозорци, чийто долна част се намира практически на тротоара. Т.е. там не могат да бъдат наслагвани допълнителни пластове.  Това означава, че трябва да бъде изгребан целият пласт от порядъка на 40-50 см. на улицата, да се настели отново. И грубо казано - за 5-10 години да забравим за този участък. Свързано е с много пари - правим, това, което позволява бюджетът", обяснява в детайли експертът.

Общината подхвана и четвъртокласните пътища

във всички посоки. Участъците от общинската пътна мрежа, в които са предвидени ремонти през това лято, като обем са горе-долу едни и същи през последните три години. Инвестират се целеви пари от държавния бюджет - 290 400 лв за всички общински пътища. Това са двата участъка към с. Пирне т.е. - от главния път София - Бургас през селото и участъкът до пътя за с. Караново. Следващите участъци са  отклонението за с. Черноград, главният път - Поляново, Карагеоргиево, пътят Карагеоргиево-Тополица-Раклиново,  пътищата до Чукарка, до Съдиево, до Малка поляна и до Зетево, пътят Айтос - Мъглен и отклонението до Пещерско, пътят Мъглен - Черна могила и пътят до Лясково.

За ремонти на настилки в населените места

ще бъдат изхарчени предвидените в бюджет - 2015 - 269 700 лв. Ремонтите ще са навсякъде в града - не са съсредоточени нито в крайните квартали заради изборите, нито в центъра, заради елитната общност там. "Днес /7.08./ например, асфалтирането започна от ул. "Крали Марко" в кв. "Странджа". Т.е. единствен приоритет са най-захабените улици и тези, по които има най-голямо движение. Онзи ден пък се работеше на участъка, който е отклонение от главния път и слиза до бившия завод за резистори, край "Айтос-Автотранспорт" ЕООД - там, където продължава пътя за Карагеоргиево. Този участък е в ниското и по разни други причини имаше доста големи дупки. А от там пътуват много хора, включително и към завода за скариди.", обяснява още шефът на общинската дирекция.

Къде, какво да се ремонтира не е просто хрумване

или претенция на този и онзи. Има "тънки" места, като малката уличка, пресечка в края на "Станционна", където от миналата година останал недовършен т.н. "легнал полицай", който създава проблеми. Ремонти като този са наложителни, твърди Биделев.

Още през м. февруари, със заповед на кмета Васил Едрев, общинска комисия обхожда улиците, които според експертите биха имали нужда от ремонт и улиците, които имат спешна нужда от такъв. "Евентуалните ремонти се обръщат в пари и в зависимост от приетия годишен бюджет и наличните средства, тези части от уличната мрежа, за които е най-необходим ремонт, се включват в програмата. Разбира се, не можем да ремонтираме всички участъци, които действително имат нужда", признава инж. Биделев.

Ремонтите са в пълен ход.

Такива, каквито се случват всяко лято. "Надявам се, на качествен ремонт, след който да сме забравили за дупките. Ще се опитаме в голяма степен да удовлетворим претенциите на гражданите," беше лаконичният коментар на кмета Васил Едрев, който ежедневно контролира всички ремонтирани участъци.

НП

Снимки