Семейство като сработен научен колектив от експерти доказва как се управлява максимално добре едно успешно земеделско стопанство

Големият син на земеделската фамилия инж. Никола Николов разбива клишетата за традиционно земеделие с интелект, научни знания и с широки IT умения.

Годината 2024 е юбилейна за семейството инж. Дарина Ташкова в много посоки – 20-годишен юбилей празнува "Агродар България" ЕООД, 30 години навършва големия син инж. Никола Николов, 60-годишен юбилей чества и съпругът инж. Валентин Георгиев. И още -  инж. Ташкова и по-малкият син инж.Нейко Николов ще бъдат подкрепящи тази юбилейна инициатива с междинни лични юбилеи през 2026 година. Но не изненадващо многото юбилеи са поводът да навестим аграрното семейство по време на жътва. Причината е националното признание за задружната общност от четиримата инженери на фамилията, които успешно са обвързали науката с традиционните и съвременните практики в земеделието.

Инж.Дарина Ташкова е родена на 26.06.1966 година. Възпитаник   e на РУ "Ангел Кънчев“ - Русе, специализирала "Бизнес и мениджмънт" в УНСС-София .Ташкова завършва с отличен успех  и изключително трудната за времето специалност на Аграрния университет в  Пловдив "Селекция и семепроизводство",  под ръководството на проф.Невенка Ганушева. Днес, заедно със сина си инж. Никола Николов е управител на "Агродар България "ЕООД  - гр.Айтос.

От самото начало на кариерата си в земеделието инж. Ташкова е фен на идеята - наука и земеделие в едно. От години изпитва на полетата на фирмата български сортове пшеница и ечемик. Не се уморява да работи с институти и браншови организации все с идеята земеделието да търси пътища за сближаване с науката.

Не са много земеделските производители в страната, които рискуват и експериментират. В „Агродар България“ това е многогодишна практика. От три години на полетата на фирмата  се сее сортът "Гизда".Тази година се изпитва и сорт "Блан". Въвеждат се нови технологии, стопанството се дигитализира изцяло, благодарение на знанията, новаторските търсения и амбициите на инж.Никола Николов. Приносът му в дигитализацията на земеделието е високо оценен от професионалистите на Фондация „Еврика“, която му присъдиха  най-високото отличие - награда "Млад фермер на България  “ за 2023 год. Николов е член на Управителния съвет на Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ – Карнобат.

.Малкият син на фамилията инж. Нейко Николов също е възпитаник на РУ"Ангел Кънчев" - Русе, профили бакалавър "Аграрно инженерство" и магистър "Биологично земеделие". В момента защитава докторантура в същия университет и прилага иновативни техники в зеленчукопроизводството.

Доайен на фамилията е инж.Валентин Георгиев. Не се изненадвайте – той също възпитаник на университета в Русе специалност "Механизация на селското стопанство". Георгиев е лидерът с най-голям практически опит, който споделя със съпругата и синовете си. Роден е в Айтос.Завършил с отличен успех Спортното училище „Юрий Гагарин" в Бургас. Има квалификации в УНСС София. Инж.Валентин Георгиев е бивш дългогодишен управител на селскостопанска структура.

Съдбата среща Георгиев и Ташкова, за да сътвори един уникален тандем – той традиционалист с много знания и успешна практика, тя – новатор, който не се плаши от експериментите. Инж.Дарина Ташкова има стаж и в елитни финансови структури и организации. Отличник на випуска е и магистър по Европейски проекти и програми  към УНСС София. После, с твърдото убеждение, че в селското стопанство е необходим нов подход,  започва работа като Управител на "Агродар България "ЕООД.

Прави отличен избор и опознавайки в тънкости сферата, става  един от основните критици в различните аспекти на земеделието. Опит черпи от Унгарската асоциация на фермерите – една от водещите организации в Европа, с която поддържа професионална връзка. Упорита работа и иновации, и айтоското стопанство като образцово е предпочитано за посещение от различни международни земеделски организации. От техния опит и нововъведения се интересуват и водещи земеделски фирми в страната.

Инж. Ташкова работи основно с ИРГР Садово, анализира резултатите и налага извода, че сортовете им, като показатели се доближават най-много до обстановката и климатичните промени на терените на фирмата.. Ташкова първа се заема и с промени в сортовете и сеитбообръщението - прави технология на сорт "Гизда" като през 2021 година в полетата на фирмата е реализиран рекорден добив от 1142 кг/дка, при минимално торене и максимално щадяща растителна защита. В резултат на добрия опит, сорт "Гизда" е вече любим на фирмата. В момента изпитват сорт "Блан", показал в полето добив от 950  кг/ дка в опитен блок с минимално прилагани РЗМ и максимално щадящи практики.

Достоен последовател на иновациите е синът инж.Никола Николов, който днес споделя управлението на фирмата с майка си. Макар и отскоро в бранша, колегите му го наричат „човека дигитализация на земеделието“. Сочат го за пример на успешното прилагане на иновациите в агрофирмата. Николов разбива клишетата на традиционното земеделие с интелект, научни знания и с широки IT познания. И доказва, че за бранша най-удачна в момента е практиката институт-земеделец. И че земеделие, което не се развива, успоредно с високите технологии, морално остарява.

Младият мъж с търсачески дух непрекъснато прилага нови и нови структури и пробва иновативни варианти, които сам създава. Но не е сам в обсъждането и прилагането им – до него са родителите и брат му, а целта е максимално цифровизиране на нелекия земеделски труд.

Семейството е като сработен научен колектив от доказани експерти. Инж.Нейко Николов съвместно с Техническия университет в Русе, и като негов възпитаник и докторант, в момента е автор на редица статии в международни списания и автор на иновативна технология за производство на разсад от зеленчукови култури в минимално работно пространство с максимална цифровизация. Единственият докторант, чиито статии са публикувани в международни издания

И съвсем логично, фирмата на фамилията от експерти, която нонстоп прилага иновации в земеделието, е сред водещите в страната. Вече 20 години работи в пет землища на Община Айтос, а сега разшири географията си в съседна община и влиза в шестото – Българово.

 

Снимки