14 септември-Ден на траур в Община Айтос

                                                  З А П О В Е Д
                                                 № РД- 08 - 735
                                        гр. Айтос, 14.09. 2021 г.

 

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на почит на загиналите при настъпило пътнотранспортно произшествие на 13.09. 2021 г. в град Айтос.

 

                                                  ЗАПОВЯДВАМ:

1. О Б Я В Я В А М 14.09. 2021 г./вторник/ за Ден на траур на територията на Община Айтос в памет на Нури Джелил Хюсеин, Джелил Нури Джелил и Айфер Нури Джелил.

2. Националният флаг на всички общински сгради да бъде свален на половина.

3. Забранявам провеждането на всички публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Айтос, директори на детски градини и училища, началници на учреждения, институции и дружества, както и на собствениците на управители на търговски обекти чрез публикуване на официалния сайт на община Айтос.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ВАСИЛ ЕДРЕВ /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки