Севим Али - общински съветник /прекратени пълномощия с реш.№292/19.05.17 г. на ОИК Айтос, влязло в законова сила/