Шест договора е подписала Община Айтос с МРРБ за инфрструктурата в общината тази година