Списък на резервите кандидат-потребители - месец февруари 2017 г.