Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Айтос (проект)