СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА

СЪОБЩЕНИЕ
СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА пашата на кози, изсичане, изкореняване и опожаряване на тревната и храстова растителност, както и изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид, в границите на защитена местност „Хисаря“, включваща имоти № 139023 и  № 139026, в землището на гр. Айтос.
 На нарушителите ще бъдат наложени административни санкции.

Мерките са във връзка с опазване на естественото местообитание на редкия растителен вид - айтоски клин - генгер.

Снимки