Строителни отпадъци, обемни отпадъци генерирани от домакинства, вследствие текущи ремонтни дейности на територията на Община Айтос

По смисъла на Закона за местни данъци и такси, разходите за събиране и  третиране на строителните отпадъци не се включват в такса битови отпадъци.

Заявка за транспортиране, ползване на мобилен контейнер (център) се подава в Община Айтос, Дирекция "ТСУРР", ет. 1, стая № 6 или на

тел. 0558/2 26 62, 0897992321