Търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с.Пещерско