В Тополица се радват на нов стадион, финансирането е по проект на Община Айтос

Община Айтос успешно приключи изпълнението на проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих на общински терен в село Тополица” финансиран по Национална Кампания „За чиста околна среда – 2014 г.” на ПУДООС към МОСВ

Стойността на проекта е 10 хил.лв. Целта е създаване на обособена зона за спорт и отдих за жителите на Тополица, върху замърсяван досега терен в селото.

По проекта е извършено цялостно  почистване терена от растителни и твърди отпадъци. Почистено е и пространството около него, като окончателно е ликвидирано замърсяването с твърди  отпадъци, обясниха пред НП експертите от отдел ИДРР в Община Айтос. Проектът има и друга цел - да формира у местното население позитивна нагласа към природата и опазването на околната среда.

Новото спортно съоръжение е оградено, монтирана е портална врата, поставени са кошчета, пейки и мрежи на футболните врати. Теренът е затревен, засадени са и декоративни дръвчета.

Тополчани отдавна мечтаят за свой стадион и с основание се радват на придобивката. Община Айтос пък постигна целта на кампанията „За чиста околна среда 2014 г.“ - повишаване на екологичната култура на жителите на селото и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Залесяването и зацветяването на почистени площи стана с доброволния труд на местните хора, което със сигурност ще повлияе върху желанието им да опазят новия си стадион.

Снимки