ТРАДИЦИЯТА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ”

Фолклорните празници „Славееви нощи” са най-популярното културно събитие за община Айтос и региона. Празниците са тридневни, изявите на изпълнителите са на открита сцена, сред естествения декор  на парк „Славеева река” - единствения изкуствено създаден парк в региона, на площ от 400 х. Организатори на Фолклорните празници „Славееви нощи” са Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869” – град Айтос.       

     Инициирани са през 1968 година от композитора Филип Кутев, който е роден и израснал в Айтос. През годините, традицията подкрепят и  продължават съпругата му Мария Кутева и дъщерите му – проф.д-р Елена Кутева – Зам. директор  на Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев” – София и художничката Надежда Кутева. В продължение на повече от десетилетие проф. Кутева е почетен Председател на журито на „Славееви нощи”, в което всяка година се включват национално известни композитори, хореографи и музикални педагози.

       Първото издание на фолклорните празници в Айтос се провежда през 1968 година като Преглед на художествената самодейност на съставите на Народно читалище „Васил Левски 1869” – Айтос. Още тогава композиторът Филип Кутев и местните културни дейци решават, че община Айтос има потенциал да организира ежегоден фолклорен фестивал на открито, в прочутия айтоски парк.

      През 1969 година, композиторът Филип Кутев сам написва статута на културното събитие и въвежда на конкурсите. Заради липсата на достатъчно финансови средства и спомоществователи, от 1991 г. до 1995 година, организаторите решават да отпадне конкурсното начало на „Славееви нощи”. През 1996 година с еднократна финансова помощ от Министерството на културата, конкурсите са възстановени, а „Славееви нощи” за първи път са включени в националния културен календар.

      От 1995 г. до 2000 г. конкурсите на тридневния фолклорен празник са само за деца, в две възрастови групи – до 14 и до 18 години. От 2000  година се провеждат седем конкурса в три възрастови групи за обработен и изворен фолклор в три възрастови групи – до 14 години, до 18 години и над 18 години.

За първи път в половинвековната история на празниците, през 2020 г. "Славееви нощи" не се провеждат, заради ковид пандемията. А през 2021 г. се провежда 53-то издание, без двудневната конкурсна програма.

      През годините, много млади таланти започват своя творчески път от сцената на айтоските празници. „Славееви нощи” се налагат като своеобразен мост между поколенията и съдействат за приемствеността на народностното ни богатство. Те стимулират у младите интереса и любовта към музикално-певческото и танцово изкуство, към автентичния и обработения български фолклор. Фестивалът утвърждава живата народна песен, инструменталната музика и танца като един от приоритетите на съвременната ни култура.

       Не случайно айтоските празници се провеждат всяка година в началото на месец юни. Успоредно с тях, Айтос чества рождението на техния създател – Филип Кутев.  По повод кръгли годишнини, на сцената на „Славееви нощи”, гостуват певци, инструменталисти и танцьори на Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”- София. През 2023 г. Айтос отбелязва 120 години от рождението на композитора с айтоски корен.

      Наричат „Славееви нощи” фестивал на българската традиция, на младостта и талантите. Броят на участниците в конкурсите расте с всяка изминала година. В трите фестивални вечери се провеждат фолклорни концерти с участието на популярни народни изпълнители, оркестри и местни фолклорни състави. Расте и публиката на „Славееви нощи”.      Празниците са един от символите на Айтос. През годините, айтоските фирми, организациите и гражданите дават своя принос за подготовката и провеждането им. Наградният фонд се осигурява от Община Айтос и спомоществователи. В седемте конкурса се присъждат и специални награди за дарования - открития на Празниците.

    „Славееви нощи” са единодушно признати за най-авторитетната традиционна културна проява. По броя на участниците, не може да бъде сравнявана с нито един фолклорен празник в региона. Всяка година заявки за участие подават състави и изпълнители от почти всички фолклорни области на България, което съвсем естествено превръща „Славееви нощи” в истински народен събор. По думите на проф. д-р Елена Кутева, айтоските „Славееви нощи” са второто по значение национално фолклорно събитие след Народния събор в Копривщица, чийто създател е също композиторът Филип Кутев.

 

 

 

Снимки