Транспортиране на строителни отпадъци от територията на Община Айтос

Уважаеми граждани,

Община Айтос организира събирането,  транспортирането  на строителните отпадъци от строителни и ремонтни дейности на територията на  община Айтос до лицензирана площадка за строителни отпадъци съвместно с „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД  и „ Ростер“ ООД.

Какво трябва да направим?

  1. Да се подаде заявка на „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД  за доставка на контейнер за  строителни отпадъци с вместимост  6 куб. м.  Телефон за контакт: 0889815667 (всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч. ).

Таксата за извозването и обезвреждането на строителните отпадъци се заплаща на „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД .

      2. Да се подаде заявка на „Ростер“ ООД. Дружеството разполага с камиони с вместимост до 16,500 т.

Лице и телефон за контакт:

Александър Петков - 0888907007 (всеки делничен ден от 09.00 до 16.00 ч. ).

Таксата за извозването и обезвреждането на строителните отпадъци се заплаща на „Ростер“ ООД .

 

Забележка:  приемането, депонирането и обработка на строителни отпадъци  е с код: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки , фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия.

За справки, въпроси и информация към Община Айтос - старши експерт Катя Иванова, тел.: 0897992321