Тръжна процедура за отдаване под наем на закрити сергии(павилиони) №7, №12, №16 в общински зеленчуков пазар гр.Айтос

Тръжна процедура за отдаване под наем на закрити сергии(павилиони) №7, №12, №16 в общински зеленчуков пазар гр.Айтос